Умови надання послуг

Ми надаємо прості умови надання послуг, що регулюють взаємовідносини клієнтів та SIM-Networks; ознайомтеся із цими умовами

Нижченаведені Умови надання послуг регламентують взаємини між Сторонами сервісної угоди: компанією SIM-Networks, Постачальника послуг (далі – Компанія, Постачальник) та клієнта, що купує послуги у Постачальника (далі – Клієнт). Умовами регулюються права та обов'язки Сторін, що виникають внаслідок виникнення таких взаємовідносин. Умови обслуговування клієнтів є публічними, загальнодоступними та є типовими умовами Договорів про обслуговування, є єдиним стандартом обслуговування клієнтів компанії SIM-Networks за відповідними продуктами та послугами.

Умови надання послуг SIM-Networks

1.1. Послуги, що купуються у Компанії, дають можливість Клієнту використовувати їх безпосередньо як є, або дають доступ до використання інформації, сервісів та продуктів, що надаються третіми особами, або до використання офіційно відкритої інформації в глобальній мережі Інтернет. Крім інформації та послуг, зазначених у даних умовах, Компанія не надає та не контролює інформацію, послуги та продукти, які розміщені чи реалізуються через мережу Інтернет третіми особами.

1.2. Компанія не надає жодних гарантій – прямих чи непрямих – на будь-які продукти, інформацію та послуги, які надаються через мережу Інтернет третіми особами. Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати або збитки, що прямо або опосередковано виникли в результаті використання таких послуг.

1.3. Клієнт самостійно несе відповідальність за точність, повноту та достовірність інформації, розміщеної на сайті Клієнта.

2.1. Реєструючись на веб-сайті компанії www.sim-networks.com, Клієнт несе відповідальність за надання повної та правдивої інформації, а також за коректність, достовірність та працездатність адреси електронної пошти, вказаної при реєстрації.

2.2. При реєстрації Клієнт зобов'язаний вказати адресу електронної пошти, домен якої не знаходиться на обслуговуванні Компанії.

2.3. Надання неточної контактної інформації може призвести до блокування Компанією облікового запису Клієнта.

2.4. При оформленні замовлення на послугу Клієнт самостійно обирає тариф та термін дії послуги. Замовлення послуги на сайті Постачальника є згодою Клієнта оплатити послугу за цінами, що діють на день початку надання послуги, а також згоду Клієнта із цими Умовами надання послуг.

2.5. Компанія не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли внаслідок дій Компанії на підставі неточних, неповних або недостовірних відомостей та документів, наданих Клієнтом.

2.6. Після надходження оплати в повному обсязі та початку надання послуг Клієнт отримує авторизаційну інформацію, а також дані, необхідні для керування послугами. Встановлені Компанією за замовчуванням паролі Клієнт може змінити за допомогою відповідної функції в панелі керування самостійно і в будь-який момент.

2.7. Клієнт самостійно забезпечує збереження та конфіденційність своїх облікових даних та несе відповідальність за всі дії, здійснені з їх використанням. Постачальник, у свою чергу, зобов'язується суворо дотримуватися прийнятої Компанією Політики конфіденційності (https://www.sim-networks.com/privacy).

2.8. У разі втрати або несанкціонованого доступу до облікових даних або у разі виникнення загрози таких ситуацій Клієнт зобов'язаний негайно звернутися до служби Customer Care.

2.9. Клієнт самостійно несе відповідальність за діяльність третіх осіб у разі, якщо надає таким доступ до панелі управління послугами, придбаними у Постачальника, та наявних у нього ресурсів та сервісів.

2.10. Компанія залишає за собою право з метою безпеки даних Клієнта, інших клієнтів Компанії або третіх осіб у будь-який момент та без попереднього повідомлення змінювати як авторизаційні дані, так і процедури авторизації Клієнта. Компанія зобов'язується повідомити клієнтів і надати їм нові авторизаційні дані за максимально можливий термін до, або, найпізніше, відразу після набуття чинності такими змінами.

2.11. У разі припинення (зупинення) Компанією надання послуг за договором термін зберігання даних Клієнта складає 14 (чотирнадцять) календарних днів (для послуги «Оренда виділених серверів» – 3 (три) дні) з моменту припинення (зупинення) надання послуг. Після закінчення зазначеного терміну збережені дані Клієнта та їх резервні копії видаляються безповоротно.

2.12. У випадках, коли надання послуг припинено (зупинено) Компанією у зв'язку з грубими порушеннями з боку Клієнта цих Умов (а саме: відсутність оплати послуг у зазначені у п.3 терміни; використання послуг Постачальника для здійснення дій, прямо заборонених п.4, зокрема, DDoS-атаки, розсилання шкідливого ПЗ, спаму, фішингу, майнінгу криптовалют і т.д., цей список не є вичерпним) Компанія залишає за собою право видалити всі дані Клієнта протягом 3 (трьох) календарних днів.

2.13. Реєструючись на сайті Компанії, Клієнт цим підтверджує свою згоду на отримання сервісних та інформаційних повідомлень від Компанії на вказану при реєстрації електронну адресу.

3.1. Оплата послуг Постачальника здійснюється за безготівковим розрахунком, види та реквізити платіжних систем, що приймаються, вказані на веб-сайті Компанії за адресою: https://www.sim-networks.com/ukr/how-to-pay

3.2. Замовлення на оформлення або продовження послуг починає виконуватися лише після надходження авансового платежу, достатнього для оплати всіх послуг на замовлення. Якщо достатня сума не надійшла на рахунок компанії протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надходження замовлення, таке замовлення анулюється.

3.3. Основною валютою Компанії є євро (EUR). Всі внутрішні розрахунки проводяться в основній валюті. Вартість у інших валютах вказується для ознайомлення і може відрізнятись від кінцевої суми у платіжній системі через відмінності у курсі на даний момент.

3.4. Усі ціни на валюти, відмінні від євро, розраховуються автоматично за актуальними курсами валют з білінгу та з сайту SIM-Networks. Оновлення курсів bitcoin (ВТС), ethereum (ETH), litecoin (LTC) виконується один раз на годину, для решти валют один раз на день.

3.5. Електронні валюти WMZ та WME конвертуються за курсами сервісу системи Webmoney. Криптовалюти bitcoin (ВТС), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) конвертуються за курсом, вказаним на сайтах у відповідних посиланнях.

3.6. При оплаті Клієнтом послуг у валюті, яка відрізняється від євро, діє курс обміну, актуальний на день оплати.

3.7. У випадку закінчення оплаченого періоду послуг «Хмарний Сервер» (SIM-Cloud), «Вебхостинг», «VDS» і сховищ даних (FTP, iSCSI и S3) дані користувачів видалаються через 14 (чотирнадцять) днів, «Оренда серверів» – через 3 (три) дні. Клієнтські дані видалених послуг відновленню не підлягають!

3.8. При оплаті послуги, яка вже була призупинена через недостатній баланс коштів, оплата розраховується з моменту зупинення послуги.

3.9. Мінімальним терміном оплати та використання послуг є 1 (один) місяць із моменту початку надання послуг за винятком таких послуг, як «Реєстрація доменів», «SSL-сертифікати» та інші, де мінімальним терміном оплати та використання послуг є 1 (один) рік. Кошти за бажаний період оплати списуються з балансу в білінгу на початку надання послуг або при продовженні терміну дії послуг.

3.10. Із моменту закінчення останнього оплаченого Клієнтом періоду дії послуги Компанія залишає за собою право призупинити доступ Клієнта до послуг без додаткових повідомлень.

3.11. При оплаті з використанням валют відмінних від євро, виставлений рахунок є актуальним при оплаті протягом 1 години для криптовалют bitcoin (ВТС), ethereum (ETH), litecoin (LTC) та протягом 1 дня при оплаті іншими валютами.

3.12. У разі отримання скарги від платіжної системи, транзакція та рахунок у кабінеті клієнта анулюються. Якщо в рамках одного облікового запису скаргу отримано повторно, Компанія залишає за собою право застосувати штрафні санкції до такого облікового запису в розмірі 10,00 євро за кожною такою скаргою. Кошти списуються з балансу Клієнта. Приклад скарги: PayPal, Unauthorized transactions.

4.1. Несанкціоноване розсилання електронних повідомлень (спам) є неприйнятним. Домен Клієнта та ім'я його фізичного сервера не повинні бути присутніми як відправники, посередники, або виступати як посилання в електронних повідомленнях або електронній поштовій адресі таких розсилок незалежно від того, через які сервери здійснюється таке розсилання. Крім того, забороняється несанкціоноване розсилання в оточеннях SMS, ICQ, IRC тощо з використанням у тій чи іншій формі послуг, що надаються Постачальником.

4.2. Протягом усього періоду використання послуг компанії категорично забороняється:

4.2.1. Публікувати чи передавати за допомогою послуг Постачальника будь-яку інформацію, поширення якої прямо чи опосередковано суперечить законодавству Федеративної Республіки Німеччина чи міжнародному праву. Як от:

 • матеріали, що порушують авторські права та/або ліцензійні угоди;
 • матеріали, націлені на розпалювання міжнаціональної, міжрасової чи міжрелігійної ворожнечі;
 • матеріали порно-або еротичного характеру за участю осіб, які не досягли 18 років;
 • матеріали, що стосуються поширення або виготовлення наркотичних та подібних до них, заборонених законодавством Федеративної Республіки Німеччини, речовин.
 • Цей перелік не є вичерпним;

4.2.2. Публікувати або передавати, використовуючи послуги Постачальника, будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке містить у собі комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти;

4.2.3. Використовувати послуги Постачальника для запобігання нормальному функціонуванню комп'ютерних систем Компанії та/або комп'ютерних систем клієнтів Компанії, а також комп'ютерних систем третіх осіб; виконувати сканування та інші деструктивні дії як щодо комп'ютерних систем Компанії, так і щодо інших мереж та/або систем мережі Інтернет;

4.2.4. Використовувати послуги Постачальника для незаконного/неавторизованого доступу до комп'ютерних систем та мереж Компанії, або до доступних через мережу Інтернет комп'ютерних систем та мереж третіх осіб;

4.2.5. Надсилати, публікувати, передавати, відтворювати або розповсюджувати за допомогою послуг у будь-який спосіб отримане програмне забезпечення та/або інші матеріали, повністю або частково захищені авторським чи іншим правом, без дозволу власника;

4.2.6. Використовувати особисті або надані інформаційні ресурси (поштові скриньки, адреси електронної пошти, сторінки WWW тощо) як контактні координати при здійсненні будь-яких із вищезгаданих у пп. 4.2. дій, незалежно від того, з якої точки мережі Інтернет було здійснено такі дії;

4.3. Використання послуг для отримання криптовалюти (майнінгу) заборонено на всіх послугах, крім виділених фізичних серверів.

4.4. Компанія залишає за собою право відмовити в пересиланні або заблокувати доступ до будь-якої інформації або матеріалів клієнта, які порушують ці Умови надання послуг, чинне законодавство Федеративної Республіки Німеччина та/або міжнародного права, та/або загальноприйняті міжнародні норми етикету мережі Інтернет.

4.5. Компанія не здійснює будь-якої попередньої цензури.

4.6. Межі дискового простору, яким може користуватися Клієнт, визначаються відповідно до тарифного пакета обраної Клієнтом послуги, якщо лише додатковими угодами прямо не зазначено інше. До сумарного обсягу дискового простору включаються всі ресурси Клієнта.

4.7. На звернення співробітників Компанії електронною поштою або тикет-системою на сайті Постачальника Клієнт повинен відреагувати протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин. Відсутність реакції, бездіяльність або ігнорування Клієнтом звернень співробітників компанії може призвести до блокування послуги.

5.1. Компанія забезпечує базову інформаційну безпеку послуг, що надаються Клієнту, якщо тільки в індивідуальному договорі явно не зазначено інше. Базова інформаційна безпека включає:

 • забезпечення безпеки на рівні дата-центрів (захист від несанкціонованого проникнення, вилучення, перегляду, копіювання та ін. даних та обладнання клієнтів з боку третіх осіб);
 • забезпечення безпеки лише на рівні персоналу (розмежування прав доступу, NDA, посадові інструкції, технічний інструктаж у разі виникнення нештатних ситуацій);
 • систематичний постійний моніторинг оновлень та патчів для ПЗ та своєчасний апдейт програмного забезпечення за наявності технічної можливості;
 • застосування базових захисних та превентивних методик, використання криптографічних засобів для забезпечення безпеки інфраструктури та даних.

5.2. Резервне копіювання даних:

5.2.1. Компанія регулює резервне копіювання систем веб-хостингу (шаред-хостингу), при цьому резервне копіювання log-файлів не проводиться.

5.2.2. Резервне копіювання VDS, орендованих серверів та ресурсів SIM-Cloud здійснюється виключно у разі замовлення Клієнтом відповідної послуги у Постачальника, або якщо це явно зазначено у договорі.

5.2.3. Резервне копіювання, вироблене Постачальником відповідно до пп. 5.2.1., не звільняє Клієнта від відповідальності у разі втрати даних або порушення їхньої цілісності.

5.2.4. У випадках, коли втрата інформації сталася з вини Постачальника, Компанія вживає всіх необхідних заходів для максимального відновлення інформації.

5.2.5. У випадку, якщо втрата даних була викликана Клієнтськими діями, відновлення даних з останнього архіву здійснюється за запитом до Служби Customer Care. Компанія не забезпечує тривалого зберігання резервних копій даних клієнтів, якщо інше не вказано в індивідуальному договорі.

5.3. Компанія не гарантує отримання Клієнтом повідомлень, надісланих Службою Customer Care, якщо поштовий сервер Клієнта не приймає надіслані на нього повідомлення.

5.4. При наданні сервера в оренду Компанія має право проводити екстрені роботи, що вимагають термінового відключення обладнання Клієнта, за умови, що ризик збереження ввімкненого обладнання більше, ніж відключеного. У цьому випадку Компанія повідомляє Клієнта про відключення обладнання за максимально можливий термін до, у крайньому випадку, безпосередньо після такого вимкнення. Повідомлення Клієнта здійснюється Компанією за допомогою телефонного зв'язку та електронної пошти, зазначених під час реєстрації на сайті Постачальника.

5.5. Компанія залишає за собою право внести зміни в конфігурацію обладнання, замовлену через сайт, у тих випадках, коли нова конфігурація аналогічна попередньо замовленому Клієнтом або покращує окремі технічні характеристики замовлення.

5.6. Компанія не гарантує отримання пошти Клієнта від серверів або мереж, які були занесені до міжнародних антиспам-списків.

5.7. Безкоштовна технічна підтримка надається на умовах "AS IS", без будь-яких додаткових гарантій, якщо тільки в індивідуальному договорі не зазначено інше.

5.8. Вартість робіт платної технічної підтримки може бути відшкодована повністю або частково за рішенням Постачальника. Усі роботи виконуються без виникнення додаткових зобов'язань та гарантій, якщо тільки в індивідуальному договорі не зазначено інше.

5.9. Клієнт зобов'язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати замовлені послуги.

6.1. Послуги реєстрації або продовження доменів надає Постачальник на підставі договорів, укладених Компанією з акредитованими реєстраторами доменних імен. Внесення до Реєстру інформації про реєстрацію доменного імені та продовження терміну реєстрації доменного імені здійснюється відповідним повноважним реєстратором доменних імен.

6.2. Клієнт несе повну відповідальність за точність, коректність та актуальність даних, внесених під час реєстрації доменного імені. Компанія не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з недостовірністю, неповнотою, некоректністю чи неактуальністю інформації про Клієнта, передану реєстратору.

6.3. На підставі офіційного листа від Клієнта Компанія сприяє передачі акредитованому реєстратору, який здійснив реєстрацію доменного імені для Клієнта або здійснює підтримку зареєстрованого домену Клієнта, документів (відомостей) Клієнта, необхідних для внесення до Реєстру змін, пов'язаних із зміною даних Клієнта. Передачу зазначених документів (відомостей) Клієнт зобов'язаний зробити самостійно, якщо запит документів (відомостей) походить від акредитованого реєстратора доменних імен, який здійснює реєстрацію доменного імені Клієнта або здійснює підтримку зареєстрованого доменного імені Клієнта.

6.4. Замовлення послуги реєстрації домену без оплати не є бронюванням доменного імені за Клієнтом.

6.5. Компанія вправі не розпочинати послуги реєстрації домену або продовження домену у разі ненадання Клієнтом необхідних для здійснення цих дій документів (відомостей).

6.6. Клієнт самостійно відстежує термін закінчення реєстрації доменного імені; при цьому Компанія не несе відповідальності за наслідки, пов'язані із закінченням терміну реєстрації домену, якщо Клієнтом завчасно не була замовлена послуга продовження домену, або якщо послуга продовження домену не була надана Постачальником через порушення Клієнтом умов договору.

7.1. Компанія не надає технічної та будь-якої іншої підтримки клієнтам реселера, якщо тільки в індивідуальному договорі з таким Клієнтом явно не зазначено інше.

7.2. Усі питання кінцевих клієнтів, які реселлер не в змозі вирішити самостійно, можуть бути направлені в службу Customer Care, але тільки через обліковий запис реселлера.

7.3. Реселлери несуть повну відповідальність за розміщені в їхньому обліковому записі дані, дії та порушення законів своїх клієнтів.

8.1. Взяти участь у Партнерській програмі SIM-Networks може будь-який Клієнт Компанії.

8.2. Участь у Партнерській програмі SIM-Networks є добровільним волевиявленням Клієнта та набуттям ним статусу Партнера (далі – Партнер) на підставі публічної оферти.

8.3. У виняткових випадках допускається укладання індивідуального партнерського договору, який регулює правові відносини, що виникають у процесі реалізації співробітництва між Партнером та Компанією.

8.4. На всіх без винятку Партнерів-учасників Партнерської програми SIM-Networks повною мірою поширюються умови та обмеження, зазначені в цьому пункті Умов надання послуг SIM-Networks.

8.5. Детальну інформацію про умови співробітництва в рамках Партнерської програми SIM-Networks можна отримати в розділі Партнерство https://www.sim-networks.com/ukr/company/partnership або написавши за адресою: partner@sim-networks.com

8.6. Співпраця в рамках Партнерської програми SIM-Networks з боку Партнера реалізується способом, який відповідає обраній моделі співпраці https://www.sim-networks.com/ukr/company/partnership

8.7. Співпраця в рамках Партнерської програми SIM-Networks з боку Компанії реалізується способом, який відповідає обраній моделі співпраці https://www.sim-networks.com/ukr/company/partnership шляхом нарахування партнерської винагороди або надання спеціальних умов на вибір Партнера. Інформація про нараховані кошти доступна в особистому кабінеті користувача на сайті https://www.sim-networks.com/

8.8. Термін виведення коштів, нарахованих у рамках співпраці за Партнерською програмою, становить 12 (дванадцять) місяців. Якщо після закінчення 12 місяців із дня нарахування партнерської винагороди Партнер не вивів ці кошти, сума партнерської винагороди за цей період анулюється.

8.9. Обробка Компанією заявки Клієнта на виведення коштів, нарахованих у рамках співпраці за Партнерською програмою, проводиться:

 • до 250 євро – протягом 10 робочих днів з дати подання заявки;
 • 250 євро – протягом 20 робочих днів з дати подання заявки.

8.10. Поширення Партнером реферального посилання будь-якими засобами, за яких усвідомлена згода клієнта не потрібна (масові поштові розсилки (spam), вікон, що вискакують (pop-up) та ін.) заборонено. При виявленні таких дій Компанія залишає за собою право скасувати нараховані кошти партнерської винагороди.

8.11. Компанія регулярно проводить аудит відповідності нарахувань та переходів за реферальними посиланнями.

8.12. Компанія залишає за собою право вимагати від Партнера підтвердження факту залучення клієнта шляхом надання Партнером додаткової інформації, що дозволяє зробити точну ідентифікацію зв'язку партнер-клієнт. У разі виявлення невідповідності Компанія анулює нарахування коштів партнерської винагороди.

8.13. Рішення Компанії щодо виплати/анулювання виплати партнерської винагороди не підлягають оскарженню з боку Партнера. Винятки становлять випадки, коли між Компанією та Партнером укладено індивідуальний партнерський договір згідно з п.8.3.

8.14. У разі будь-якого розголошення Партнером подробиць співпраці з Компанією в рамках Партнерської програми SIM-Networks третім особам, яка може завдати прямої або непрямої шкоди Компанії, її іміджу, безпеки Компанії та/або її клієнтів, включаючи, але не обмежуючись, розповсюдження в мережі Інтернет скріншотів партнерських кабінетів, часткового або повного змісту листування зі співробітниками Компанії, Компанія залишає за собою право анулювати партнерський обліковий запис такого Клієнта та нарахування коштів партнерської винагороди.

8.15 Компанія залишає за собою право затримати виплати партнерських винагород у разі форс-мажорних ситуацій. При цьому накопичення партнерської винагороди не призупиняється; виплата буде нарахована у повному обсязі за першої можливості.

9.1. Підтримка клієнтів здійснюється через діалог у тікет-системі на сайті Компанії: https://bill.sim-networks.com/.

9.2. При зверненні до служби Customer Care Клієнт повинен повідомити дані, що його ідентифікують, – ім'я користувача в білінговій системі, а також точно вказати тариф/послугу, про яку йдеться.

9.3. У разі неможливості надати інформацію, зазначену в пп.9.2, Клієнт може вказати інші дані, які допоможуть його ідентифікувати, а саме дані облікового запису та/або платіжні дані.

9.4. Усі заявки до служби Customer Care обробляються у порядку надходження. Технічна підтримка надається цілодобово. Час розгляду заявки – до 1 (однієї) години. Час рішення може варіювати в залежності від важливості або складності заявки, але не перевищуючи 24 (двадцять чотири) години.

9.5. Позачергово обробляються екстрені заявки, – такі, як прохання про відновлення/зміни логіну та паролю у разі їх компрометації, або відновлення працездатності основних сервісів.

9.6. У разі необхідності надати оригінали та/або копії документів та заяви Клієнт може надіслати їх поштою або електронною поштою на адресу Компанії, або пред'явити особисто в офісі Компанії (час та умови візиту обговорюються окремо з представниками служби Customer Care).

9.7. Заявки, зроблені іншими комунікаційними каналами (зокрема, ICQ, IM, Skype, чат на сайті Компанії тощо), не обробляються.

9.8. Служба Customer Care не зобов'язана надавати Клієнту консультації з питань програмування, веб-дизайну, налаштувань скриптів та програм, а також інших аналогічних питань, якщо в індивідуальному договорі явно не зазначено інше.

9.9. Відповіді на стандартні, які часто ставляться, питання можуть видаватися у вигляді посилань на відповідну сторінку сайту Компанії або іншого інформаційного ресурсу (наприклад, Вікіпедія).

9.10. Компанія залишає за собою право відхилити заявку на виконання дій, що запитуються, в наступних випадках:

 • якщо інформація, зазначена в цьому пункті, є неповною або неточною;
 • якщо виконання запитуваних змін неможливе внаслідок технічних особливостей надання послуг;
 • якщо запит стосується питань якості, правильності та безпомилковості функціонування програмного забезпечення, розробленого третіми особами;
 • якщо запитувана операція може бути виконана Клієнтом самостійно;
 • якщо Клієнт відмовляється надати запитані Компанією дані доступу до сервісів Клієнта, які необхідні для усунення проблеми, описаної в запиті Клієнта.

9.11. Кожне окреме питання у службу Customer Care має бути оформлене окремим тікетом.

9.12. Компанія залишає за собою право повністю ігнорувати запити та блокувати чати, що містять ненормативну лексику або образливі вислови у будь-якій формі.

10.1. Скарги, повідомлення про зловживання, інші претензії фізичних та юридичних осіб подаються заявниками в електронній формі на адресу електронної пошти: abuse@sim-networks.com

10.2. Поводження з претензіями приймаються не пізніше 48 (сорок восьми) годин за фактом інциденту. Виняток становлять звернення, пов'язані з виявленням факту порушення законодавства (авторське право, шахрайство та інші порушення адміністративного та/або кримінального законодавства).

10.3. Поводження з претензією обов'язково має містити такі дані:

 • найменування заявника (повні ПІБ – для приватних осіб, повне найменування організації – для юридичних осіб). Анонімні звернення не розглядаються та не обробляються;
 • робочий email заявника для відповіді Компанії;
 • IP-адреса та/або URL;
 • порти, протоколи;
 • лог-файли (log files);
 • заголовки (headers) та повний контент листів (full email) у фоматі eml – у разі скарг на спам;
 • всі дані повинні містити час події, не пізніше 48 (сорок восьми) годин після інциденту. Винятком є звернення, пов'язані з фактами порушення законодавства (авторське право, шахрайство та інші порушення адміністративних та/або кримінальних норм права); опис суті звернення (скарги/претензії/повідомлення про зловживання тощо);
 • підтвердження правоволодіння заявника або його дій від імені правовласника (офіційні документи) – якщо претензія стосується порушення авторських прав (обов'язкове посилання на оригінал, або копія оригіналу у форматі .pdf, або документи, що підтверджують права заявника на об'єкти авторських прав).

10.4. Скарги на адміністративно і кримінальні дії (шахрайство, фішинг, скамминг та інших.) розглядаються лише за рішенням суду у Федеральній Республіці Німеччина.

10.5. Відповідь на поводження з претензією розглядається компанією протягом 72 (сімдесяти двох) годин.

10.6. У випадку, якщо поводження з претензією не містить повних даних або складено з порушенням умов, перелічених у цьому пункті Умов обслуговування, Компанія залишає за собою право не обробляти такі повідомлення.

11.1. Для послуг вебхостингу стандартна безкоштовна підтримка включає такі пункти:

 • безперебійний доступ до сайтів та додатків Клієнта через мережу Інтернет;
 • забезпечення технічно робочого стану програмної платформи (бази даних, веб-сервер, інтерпретатори PHP, Perl тощо) та базових сервісів (HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP);
 • консультації щодо технічного функціонування платформи;
 • діагностика проблем та консультації щодо їх вирішення;
 • допомогу у роботі з панеллю управління хостингом;
 • допомога у перенесенні проектів на сервер.

11.2. Для послуг VDS стандартна безкоштовна підтримка включає такі пункти:

 • 15 (п'ятнадцять) хвилин роботи адміністратора на запит – для аналізу та вирішення нескладних проблем;
 • забезпечення безперебійного доступу до Інтернету;
 • забезпечення технічно робочого стану апаратної платформи, і навіть програмної платформи системи віртуалізації;
 • забезпечення доступу до локальної консолі VDS;
 • базове встановлення та налаштування операційної системи зі списку підтримуваних, а також початковий пакет програмного забезпечення на запит;
 • допомогу у перенесенні/переїзді проектів на сервер у межах первинного введення сервера в експлуатацію.

11.3. Для послуг оренди серверів стандартна безкоштовна підтримка включає такі пункти:

 • 15 (п'ятнадцять) хвилин роботи адміністратора на запит – для аналізу та вирішення нескладних проблем;
 • забезпечення безперебійного доступу до Інтернету;
 • забезпечення технічно робочого стану апаратної платформи, а також програмної платформи до початку завантаження операційної системи;
 • заміна обладнання після перевірки техніками Постачальника – у разі виявлення фізичних помилок за допомогою тестів виробника;
 • забезпечення супутньої інфраструктури (електроживлення, охолодження);
 • початкова комутація/введення обладнання в експлуатацію;
 • діагностика та заміна дефектного обладнання на запит Клієнта та/або оповіщення внутрішньої системи моніторингу;
 • доступ до інтерфейсу IPMI у разі замовлення відповідної послуги;
 • базове встановлення та налаштування операційної системи зі списку підтримуваних, а також початковий пакет програмного забезпечення на запит;
 • допомогу у перенесенні/переїзді проектів на сервер у межах первинного введення сервера в експлуатацію.

11.4. Для послуг розміщення серверів (колокейшн) стандартна безкоштовна підтримка включає такі пункти:

 • забезпечення безперебійного доступу до мережі Інтернет до входу в обладнання Клієнта;
 • безперебійна подача електроживлення та необхідного тепловідведення – до входу в обладнання Клієнта.

Компанія SIM-Networks має право змінювати цей документ на власний розсуд. Зміни набирають чинності після оголошення про них на сайті Компанії.

Якщо під час вивчення даного документа у вас виникли будь-які питання або коментарі, будь ласка, надішліть їх на адресу: ask@sim-networks.com

Наша політика

Зв'яжіться з нами. Ми завжди готові допомогти

Залиште ваш запит, і ми зв`яжемося з вами найближчим часом

Згода на використання файлів cookie

Натискаючи "Я згоден", ви даєте згоду на використання файлів cookie на нашому веб-сайті, щоб надати вам найбільш релевантний досвід, запам'ятовуючи ваші уподобання та повторні відвідування. Однак ви можете відвідати "Керування файлами cookie", щоб надати контрольовану згоду. Детальніше

Налаштування файлів cookie

Функціональні

Необхідні файли cookie мають важливе значення для основних функцій веб-сайту, і без них веб-сайт не буде працювати належним чином.

Аналітичні

Аналітичні файли cookie використовуються для розуміння того, як відвідувачі взаємодіють із веб-сайтом.

Рекламні

Рекламні файли cookie використовуються для надання відвідувачам релевантної реклами та маркетингових кампаній.